Clima

Clima comunei Teregova este etajată pe verticală datorită diferenţei mari de altitudine de peste 1000m ce se întâlnesc în teritoriul studiat. Se disting trei tipuri de climat:

  • climat de depresiune
  • climatul dealurilor piemontane
  • climatul montan

Temperatura medie anuală scade de la 9,5 oC în depresiune; 7,6oC în zona piemontană; 4,5oC pe Semenic şi –0,50C pe Godeanu.

 

Depresiune Z. piemontana Semenic Godeanu
T. medie anuala 9,5oC 7,6oC 4,6oC -0,5oC
T. medie iarna -0,7oC -2,9oC -4,2oC -8,3oC
T. medie vara 19oC 17,1oC 13,2oC 7,8oC

Iarna se produc frecvent inversiuni de temperatură.Ultima zi cu îngheţ în depresiune se menţine până în jurul datei de 11-21 aprilie, iar în zona piemontană până la 1 Mai.

Cantitatea anuală de precipitaţii creşte din depresiune (770mm), la 1126mm (Semenic) şi 1045mm (Godeanu).

Privind regimul eolian se observă că în zona înaltă a Munţilor Semenic domină vânturile de: sud, sud-est şi nord.