Tradiții

În comuna Teregova se păstrează fenomene şi aspecte caracteristice de cultură populară tradiţională.Comuna noastră este renumită prin caracteristicile caselor ţărăneşti tradiţionale bănăţene, meşteşugari talentaţi, mai ales olari şi cojocari, un port popular cu trăsături distincte datorită, în parte, folosirii excesive în ornamentare a firului lucios auriu, instalaţii tehnice populare de veche tradiţie, între care notăm morile cu ciutură, vaiegile, vâltorile, unelte şi tehnici pescăreşti specifice pescuitului, precum şi originale datini şi obiceiuri.

Tot în gospodăriile localnicilor putem întâlni o largă gamă de ţesături şi cusături care trezesc admiraţie pentru frumuseţea şi originalitatea lor cum ar fi: covorul, pricoiţa de lână, ştergarul, feţele de mese, ponievile pentru acoperitul patului făcute din cânepă, traistele etc., precum şi piesele de costum popular care disting prin frumuseţea lor cromatică.

Ruga la Teregova este la Sfântul Dumitru în data de 26 octombrie. Această sărbătoare corespunde, pentru fiecare comunitate rurală în parte, datei sfinţirii bisericii locale. În alte zone etno-geografice, sărbătoarea bisericii se numeşte „hram”. Dar niciunde în ţară ea nu este sărbătorită cu fastul şi amploarea din Banat.