Etichetă: Primaria

Ședința Consiliului Local Teregova din data de 30.03.2021

  • Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice. Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.L S.A pe bază de protocol, a amplasamentului Dispensar uman Teregova. județul Caraș-Severin. aflat în proprietatea Comunei Teregova. în suprafață construită de 292 mp., din care nr. topografic 36286-C1 în suprafață de 264 mp și nr. topografic 36286-C2 in suprafață de 28 mp și terenul aferent in suprafață de 470 mp., identificat potrivit Cărții Funciare nr. 36286. nr. topografic 36286, liber de orice sarcini. în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.l.” – S A. a obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman Tcregova, județul Caraș-Severin”.
  • Se aprobă încheierea “Contractului de prestări servicii de colectare separată si transportul separat al deșeurilor reciclabile din ambalaje” cu S.C BCA VIO SERVICE SRL sediul în Dr. Tr. Severin. Calea Timișoarei, nr. 220X CUI RO26119987

Adresa catre videoclipul sedintei

https://youtu.be/XIFSMsnIN70

Articol publicat cu acordul domnului consilier local Ilie Pîrvulescu.

Let’s Do It România !

Let’s Do It România !

D-na primar, Maria Damian, vă anunță că în data de 15 Septembrie 2018 ora 10, va avea loc la Teregova și Rusca, acțiunea Let’s Do It România.

Această acțiune socială și civică , este națională și internațională, în România fiind angrenate peste 1 milion de persoane având ca scop curățenia și salubrizarea localităților.
Cei care doresc, să ia parte la această acțiune, să se înscrie, printr-un mesaj pe facebook către Liceul “Sf Dimitrie” , pentru ca apoi, să se facă un plan de acțiune a Primăriei și Liceului ” Sf Dimitrie”, cu toate persoanele fizice și juridice care doresc să participe la acest mare eveniment. 

Așteptăm să ne fie alături la acestă mare acțiune de curățenie, în special tineretul (dar și toate categoriile de vrâstă) cu care putem să inițiem în viitor și alte acțiuni sociale și civice pentru, Teregova și Rusca.

Vă așteptăm în număr cât mai mare la acest eveniment civic pentru localitatea noastră.

Acțiuni de salubrizare

În data de 4 și 11 luna Mai, angajații primăriei din comuna noastră au întreprins câteva acțiuni de salubrizare a podurilor de pe râurile Teregovița și Hideg

În ziua de 4 Mai  s-a început cu podul de pe drumul principal spre Luncavița și au continuat cu podul din spatele școlii.

În ziua de 11 Mai s-a continuat cu podul de la intrare în satul Rusca și s-a terminat cu podul de la ieșirea spre drumul care duce către lacul Poiana Ruscă

Din ce am înțeles de la dna. primar,  vor mai avea loc câteva acțiuni de strângere a gunoiului și anume :

În data de 18 Mai la ora 11 se va încerca în zona puntei de pe șaibă și următoarea acțiune posibil să fie la primul pod din comună.

Rugăm cetățenii comunei să fie conștienți că este ilegal aruncarea gunoiului care nu este biodegradabil  spre exemplu tot ce este format din plastic , sticlă în râu sau pe malul râului. Gunoiul se aruncă în acele containere colorate diferit de pe lângă marginea drumului.

Oricine este bine venit să ajute cum poate.